azdelta  
                          
AZ Delta Roeselare    
Campus Wilgenstraat   Campus Brugsesteenweg Tel.  051-23.70.22
Wilgenstraat 2 Brugsesteenweg 90 Fax. 051-23.79.77
8800 Roeselare 8800 Roeselare  
webmaster: glen.forton@azdelta.be

Een woordje uitleg over:
- oorproblemen en -operaties
- neusproblemen en -operaties
- sinusproblemen en -operaties
- duizeligheid
- oorsuizingen
- allergieën
- snurken en oplossingen
- schildklierproblemen
- stemproblemen
- keel- en stembandkanker

 

 
 

Multidisciplinaire tinnituskliniek

Let wel: hier gebeuren géén mirakels !

Dr. G. Forton, oorarts
Dr. P.J. Leupe, oorarts
Dr. G. Vandendriessche, fysische geneeskunde
Dr. F. Clement, neuroloog
Dr. A. Tieleman, radiologie
S. Willems, klinisch psycholoog
P. Carton, klinisch audioloog
J. Vermeirsch, klinisch audioloog
W. Quartier, klinisch audioloog

Bij tinnitus of oorsuizen hoort de patiënt een piep-, ruis- of zoemtoon die er in werkelijkheid niet is. Het risico op tinnitus neemt toe met het ouder worden, maar ook steeds meer jongere mensen kampen ermee. Omdat er allerlei vormen en gradaties zijn en er heel wat mogelijke oorzaken met telkens andere oplossingen bestaan, is een multidisciplinaire aanpak nodig. Sinds oktober 2011 biedt de multidisciplinaire tinnituskliniek in veel gevallen soelaas.

Globaal komt storende tinnitus bij 2,4 % van de bevolking voor. De kans neemt toe met het ouder worden: 12 tot 15% van de 65-plussers heeft er last van. Bij jonge mensen ligt de oorzaak vaak bij een lawaaitraumadoor overdreven lawaaiblootstelling op fuiven, optredens en via mp3-oortjes. Hoewel de oorzaak doorgaans in het oor te vinden is, ontstaat de tinnitus zelf in de hersenen. Door het gehoorverlies krijgen de hersenen minder auditieve prikkels te verwerken, waardoor er als reactie ongewenste spontane hyperactiviteit gaat ontstaan: tinnitus. Eigenlijk is het te vergelijken met fantoompijn. Het geluid is er niet echt, maar de patiënt ‘hoort’ het wel.

Waaier van mogelijke oplossingen
Het eerste wat in de tinnituskliniek gebeurt, is het vaststellen van het soort gehoorprobleem door klinisch onderzoek en uitgebreide audiometrische tests, waaronder tinnitus-analyse. Indien we het gehoorverlies kunnen herstellen, verdwijnt dikwijls ook de tinnitus. Dat kan gaan van het eenvoudig verwijderen van een oorprop, over operatief herstel van het middenoor tot medicatie toedienen voor een aandoening in het binnenoor. Indien dit onvoldoende helpt, kan de tinnitus eventueel gemaskeerd worden door het aanbieden van aangename achtergrondgeluiden (“sound enrichment”) of soms ook met behulp van hoortoestellen met ingebouwde ruisgenerator. Een andere, recente techniek is transcraniële magnetische stimulatie waarbij met een sterk, lokaal magnetisch veld de ongewenste hersenactiviteit onderdrukt wordt.  Deze behandeling gebeurt door Dr. Vandendriessche (fysische geneeskunde). Vooraf wordt eerst een functionele MRI-scan genomen en een speciale EEG die de hyperactieve hersenzone in beeld brengt.Daarom is samenwerking met de diensten radiologie (Dr. Tieleman) en neurologie (Dr. Clement) noodzakelijk. In geval van ernstige oorsuizingen omwille van een éénzijdige doofheid, kan een cochleair implantaat de oplossing zijn. Helaas wordt in dat geval het implantaat zelf niet terugbetaald door het ziekenfonds: dit kan enkel bij doofheid aan beide kanten.

Levenskwaliteit verhogen
Naast het medische aspect, brengt tinnitus vaak ook psychische problemen met zich mee. Tinnitus wordt immers frequent als bedreigend ervaren met angst, stress, slaapstoornissen en zelfs depressie als mogelijke gevolgen. Sommige mensen letten niet op het gesuis, anderen worden er zich steeds bewuster van waardoor de perceptie ervan nog versterkt en men in een vicieuze cirkel terechtkomt. Een erg belangrijk aspect van de tinnituskliniek is dan ook de begeleiding door twee klinisch psychologen die daartoe een speciale opleiding volgden in Cambridge. Indien genezing niet mogelijk is, blijkt het goed leren omgaan met het gesuis het meeste invloed te hebben op een betere levenskwaliteit.

Het mag duidelijk zijn dat tinnitus een complex probleem is. Gelukkig beschikt de tinnituskliniek over tal van gefaseerde multidisciplinaire oplossingen en technieken. Het betrekken van alle disciplines, zowel medisch als psychologisch, in deze tinnituskliniek is vrij uniek. Ons motto luidt dan ook: “Soms genezen, meestal verbeteren, altijd draaglijker maken.” Er gebeuren echter geen mirakels!

De aanmelding voor de multidisciplinaire tinnituskliniek gebeurt via de dienst NKO op het nummer 051-237022.

 

 

 

 

 

 
 
 

"TINNITUS" IS EEN SYMPTOOM, NET ALS KOORTS.

HET IS GEEN ZIEKTE OP ZICHZELF !!

85% van alle perfect normaal horende mensen hoort een gesuis of gepiep wanneer het voldoende lang heel stil is. Dit is geen ziekte of reden tot paniek: dit is normaal !!