azdelta  
                          
AZ Delta Roeselare    
Campus Wilgenstraat   Campus Brugsesteenweg Tel.  051-23.70.22
Wilgenstraat 2 Brugsesteenweg 90 Fax. 051-23.79.77
8800 Roeselare 8800 Roeselare  
webmaster: glen.forton@azdelta.be

Een woordje uitleg over:
- oorproblemen en -operaties
- neusproblemen en -operaties
- sinusproblemen en -operaties
- duizeligheid
- oorsuizingen
- allergieën
- snurken en oplossingen
- schildklierproblemen
- stemproblemen
- keel- en stembandkanker

 

 
 
Actieve middenoorimplantaten: Vibrant Soundbridge (MedEl)

Actief middenoorimplantaat voor het eerst terugbetaald !!

In AZ Delta te Roeselare heeft een patiënt een actief middenoorimplantaat, een zogenaamde Vibrant Soundbridge, gekregen dat sinds 1 september 2015 voor het eerst terugbetaald wordt door de ziekteverzekering.
Zo’n implantaat kost een kleine 10 000 euro en was tot nu toe volledig voor rekening van de patiënt.
Het gaat om een ingreep in het middenoor waarbij een actief middenoorimplantaat wordt gebruikt (Vibrant Soundbridge) zodat mensen die slecht horen, toch weer een veel betere gehoorkwaliteit krijgen. Tot op heden is dit het eerste en enige actieve middenoorimplantaat waarvoor volledige terugbetaling voorzien is.
Voor deze terugbetaling moet wel vooraf een dossier worden ingediend bij het RIZIV en dit wordt geval per geval bekeken om terugbetaling toe te staan.
De doelgroep is beperkt en welomschreven: enerzijds gaat het om mensen die beiderzijds een belangrijk perceptief gehoorverlies hebben en geen middenoorproblemen, maar toch geen gebruik kunnen maken van conventionele hoortoestellen, onder andere door vochtigheid en ontstekingen in de gehoorgang wanneer zij toch een hoorapparaat dragen, ernstig eczema, enz. Voorwaarde is wel dat zij ook niet adequaat kunnen geholpen worden met een botverankerd hoorsysteem, omdat het gehoorverlies te groot is.
Anderzijds komen mensen in aanmerking met een beiderzijds belangrijk gehoorverlies dat ook toe te schrijven is aan de erbarmelijke toestand van het middenoor (zogenaamd gemengd gehoorverlies) én die geen conventioneel hoortoestel kunnen verdragen (bijvoorbeeld omdat er onmiddellijk oorloop optreedt wanneer zij een hoortoestel dragen) . Indien het om een lichter gehoorverlies zou gaan, zouden ook deze mensen nog geholpen kunnen worden met een botverankerd hoorsysteem, waarvoor al langer een tussenkomst door de ziekteverzekering voorzien is, doch de versterkingscapaciteit van dergelijke botverankerde systemen is beperkt. Bij zwaardere verliezen kan de Vibrant Soundbridge dus hét verschil betekenen.
In de RIZIV aanvraag dient deze problematiek precies omschreven te worden.
De ingreep is op zich niet zo belastend en vergelijkbaar met een “gewone” ooroperatie voor chronische middenoorproblemen. Er wordt een insnede achter het oor gemaakt en langs deze weg wordt een toegang tot het middenoor gemaakt. Het implantaat wordt onder de huid en de spieren achterboven het oor bevestigd. Van dit implantaat vertrekt een zeer dun kabeltje, waaraan de zogenaamde ‘floating mass transducer’ bevestigd zit. Dit is in feite een zeer kleine, doch krachtige magneet waarrond zich een minuscule spoel bevindt. Als er stromen door dit spoeltje worden gestuurd, gaat het geheel trillen. Deze ‘floating mass transducer’ wordt bevestigd middels een clip aan: het zij het aambeeld (tweede gehoorsbeentje), het zij de stijgbeugel (derde gehoorsbeentje), of, bij afwezigheid van alle gehoorsbeentjes, wordt de ‘floating mass transducer’ tegen het ronde venster geplaatst. Het ronde venster is een membraan dat het slakkenhuis afsluit ter hoogte van het middenoor: als de geluidsgolven via deze weg in het slakkenhuis kunnen worden gestuurd, ontstaat er ook gehoor en is een patiënt zonder gehoorbeentjes aldus eveneens in staat te horen.
Na een genezingsperiode van een drietal weken, kan de patiënt het uitwendige hoortoestel, de processor, beginnen dragen. De geluidsprocessor is tegenwoordig een rond, plat en elegant toestelletje dat door middel van een magneet ter plaatse wordt gehouden over het implantaat. De geluidssignalen die door de processor worden opgevangen, worden draadloos doorgegeven aan het implantaat, dat het signaal omzet in trillingen van de ‘floating mass transducer’. Het inwendige deel bevat geen batterij en moet dus niet vervangen worden. De noodzakelijke energie wordt door de uitwendig gedragen processor doorgegeven aan het implantaat.
Het binnenoor (slakkenhuis) mag wel een bepaald verlies hebben, doch dient toch nog te functioneren. Bij zeer zware gehoorverliezen of doofheid is een cochleair implantaat eerder aangewezen, doch hiervoor bestaat er al langer een volledige terugbetaling van één implantaat door de ziekteverzekering.
Met de terugbetaling van de Vibrant Soundbridge als actief middenoorimplantaat, is de cirkel rond en is er dus nu ook een oplossing voor gehoorgestoorde patiënten die tot voor kort wat in de kou bleven staan.

Dr. G. Forton
Floating Mass Transducer geplaatst op de stijgbeugelFloating mass op stijgbeugel
Floating Mass Transducer bevestigd aan het aambeeld

Het volledige systeem: implantaat met FMT en de uitwendige processor
Schema van het geïmplanteerde geheel

 

Meer informatie: http://www.medel.com/nl/vibrant-soundbridge

 

 

 

 
 


Vibrant Soundbridge

 

Eerste terugbetaalde dossier voor een actief middenoorimplantaat in België !