azdelta  
                          
AZ Delta Roeselare    
Campus Wilgenstraat   Campus Brugsesteenweg Tel.  051-23.70.22
Wilgenstraat 2 Brugsesteenweg 90 Fax. 051-23.79.77
8800 Roeselare 8800 Roeselare  
webmaster: glen.forton@azdelta.be

Een woordje uitleg over:
- oorproblemen en   -operaties
- neusproblemen en -operaties
- sinusproblemen en -operaties
- duizeligheid
- oorsuizingen
- allergieën
- snurken en oplossingen
- schildklierproblemen
- stemproblemen
- keel- en stembandkanker

 

 
 
Herstel van het trommelvlies en gehoorbeentjes (tympanoplastie)

Het middenoor bestaat essentieel uit het trommelvlies en de drie gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel (zie schema). De functie van dit systeem is het zo efficiënt mogelijk doorgeven van de geluidsgolven aan het slakkenhuis, waar de omzetting van geluidstrillingen in zenuwprikkels plaatsvindt. Het middenoor werkt enkel optimaal wanneer de gehoorgang vrij is, het trommelvlies intact is, de gehoorbeentjesketen intact en beweeglijk is en het middenoor goed verlucht is. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, ontstaat er een gehoorverlies, dat we in dit geval een geleidingsverlies of ook wel transmissieverlies noemen.

Indien er een gat, ook wel perforatie genoemd, in het trommelvlies aanwezig is en deze perforatie geneest niet vanzelf, dan levert dit twee typische problemen op. Ten eerste ontstaat er naargelang de grootte van de perforatie een kleiner of groter transmissieverlies. Ten tweede zal dit oor geen water meer verdragen: zodra er water doorheen de perforatie geraakt, veroorzaakt dit pijn en doorgaans ook een oorontsteking (men nog meer pijn er oorloop). Ook het dragen van een eventueel hoorapparaat levert de nodige problemen op. Als de ontstekingen te frequent en te intens worden, kan er verdere schade in het middenoor ontstaan.

Om functionele en hygiënische redenen, is het dan ook beter een trommelvliesperforatie die niet spontaan wil genezen, heelkundig te sluiten. We noemen dit een tympanoplastie.

Zolang er nog een gezonde boord origineel trommelvlies overblijft, kan het trommelvlies hersteld worden door er een laagje eigen kraakbeen onder aan te brengen (dus aan de binnenzijde). Dit stukje kraakbeen wordt tegen de binnenzijde van het trommelvlies gelijmd met biocompatiebele lijm en ondersteund door zelfverterende propjes. Aldus kan de dunne huid die de uitwendige bekleding van het trommelvlies vormt, over dit dunne stukje kraakbeen groeien, waarna de perforatie hersteld en genezen is. Deze ingreep kan meestal langsheen de gehoorgang uitgevoerd worden en dus is er ook geen grote insnede achter het oor.Er is enkel een zeer kleine insnede op de rugzijde van de oorschelp, waar we een klein stukje kraakbeen, nodig voor de herstelling, verwijderen. Slechts enkele, zeer kleine hechtingen zijn nodig om deze insnede te sluiten. Dit alles geneest snel en zonder een spoor na te laten. Na de ingreep zit er een klein verbandje tot tegen het trommelvlies in de gehoorgang. Dit verbandje bestaat uit zeer kleine sponsjes gedrenkt in Terra-Cortril® suspensie, dezelfde suspensie die gedurende enkele weken moet ingedruppeld worden in het oor tot volledige genezing.

Na volledige genezing kan er weer naar hartelust gezwommen worden en kan een eventueel hoortoestel weer gedragen worden zonder problemen te veroorzaken.

Een dergelijke ingreep gebeurt onder algemene anesthesie, doch vereist slechts één overnachting en is quasi pijnloos.

Gezien de uitstekende resultaten van een herstel met lichaamseigen kraakbeen, werd de oude methode van herstel door middel van spiervlies of fascia door ons quasi volledig verlaten.

Iets meer ingrijpend wordt het in geval van een totale trommelvliesperforatie, dit wil zeggen dat er geen gezonde randen van het oorspronkelijke trommelvlies meer over zijn. Alhoewel een herstel met kraakbeen dan nog steeds mogelijk is, is het in deze gevallen verkieslijk over te gaan tot een herstel met behulp van een humaan donortrommelvlies oftewel humane allogreffe. Deze ingreep vereist wel de klassieke insnede achter het oor, om dan het trommelvliesrestant volledig te verwijderen en de steunlaag van een humaan donortrommelvlies in te planten. Opnieuw zal de eigen huid van de gehoorgang over de steunlaag van het donortrommelvlies groeien aan de buitenzijde, terwijl het slijmvlies van het middenoor over de steunlaag van het donortrommelvlies zal groeien aan de zijde van het middenoor. Eens dit proces voltooid is, is alles genezen.

Ook deze ingreep gebeurt onder volledige anesthesie en vereist slechts één nacht hospitalisatie. Ook deze ooroperatie veroorzaakt weinig vrij weinig pijn.

Wanneer de beschadiging van het middenoor nog meer uitgebreid is en de gehoorbeentjesketen aangetast en onderbroken is, dan kan ook de gehoorbeentjesketen hersteld worden. Dit kan, naargelang het geval, met behulp van de resterende, gezonde gehoorbeentjes, met behulp van donorbotjes of met behulp van een titaniumprothese. Deze laatste optie wordt frequent gebruikt omdat deze prothesen altijd voorhanden zijn en bovendien aanpasbaar aan de anatomische situatie zijn. WIj rapporteerden onze resultaten in 2013 in het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery (klik op de link voor de volledige tekst).

Dit type ingrepen wordt terugbetaald door de ziekteverzekering, net als de trommelvliesallogreffe en/of de prothese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Schema van het middenoor
Schema middenoor

1 - uitwendige gehoorgang
2 - trommelvlies
3 - gehoorbeentjesketen:
    - hamer (malleus)
    - aambeeld (incus)
    - stijgbeugel (stapes)
4 - slakkenhuis (cochlea)
5 - Gehoor- en evenwichtszenuw